Saksild kirkens bygning og historie

Saksild kirkes kor og skib er opført i romansk tid, omkring 1200.
De fleste danske landsbykirker er opført i denne periode mellem 1150 og 1250.Ved reformationen i 1536 kom Saksild kirke under kronen og overgik i 1661 til hovedgården Loverstrup, der senere ændrede navn til Rathlousdal. I 1922 blev kirken selvejende.
Koret og skibet er opført af rå og kløvet kampesten med hjørner af tilhuggede granistkvadrer. Ingen af de oprindelige vinduer er bevaret, men man kan ane et enkelt bag hvidtekalken på skibets sydsiden mellem de toøstlige vinduer. De oprindelige vinduer blev med tiden udskiftet med større vinduer - de nuværende er fra 1800-tallet. Oprindelig var der indgang både i nord- og sydsiden.

Våbenhuset

Våbenhuset på kirkens nordside er måske opført midt i 1600-tallet. Årstallet 1751 på muren stammer nok fra en senere omfattende ombygning. Murværket har en inkonsekvent skiftegang, der tyder på den datering.Det er bygget af rå kamp- og munkesten på kirkens nordside.
I våbenhuset hænger en præsterækketavle, som viser navnene på samtlige præster, der har virket ved kirken tilbage fra omkr.1500-tallet til i dag. På østvæggen hænger en oval kalkstenstavle over en sognets mest markante præster, Poul Poulsen og dennes hustru Mette Maria Hutfeldt som begge døde i 1736.
Sakristiet, der blev bygget omkring 1730, blev formodentlig finansieret af nogle mænd fra byen, sandsynligvis kirkeværgerne. Sakristiet med præsteindgang blev bygget til i korets østlige side.

Tårnet

Tårnet blev bygget omkring 1735, samtidig med, at skibet blev forlænget mod vest. Sognets præst, Poul Poulsen, lod kirkens gamle styltetårn mure til. Et styltetårn er åbent for neden og åbner dig udad med en slags arkade. Styltetårne er udbredt i Østjylland, hvor der er omkring 60. Tårnet blev i 1806 afkortet i højden, og det nuværende træspir på toppen blev tilføjet. Tårnets spir var oprindeligt tækket med træspåner, men er nu beklædt med skifer og kobber. Der er adgang til klokkestokværket via en indvendig trappe med adgang gennem tårnets vestgavl. De mange murankre til afstivning på tårnet viser tegn på, at der har været problemer med murværket.  

Kirkeklokke

Kirkeklokken fra 1988 er en bronzeklokke med tonen GIS1. Den har en diameter på 900 mm og vejer ca. 450 kg.
Klokken er støbt i verdens ældste klokkestøberi, Petit & Fritzen, i den hollandske by Aarle-Rixtel. Klokken bærer inskriptionen:
Støbt til Saxild Kirke 1988 af Petit & Fritsen, Holland - Ære være Gud i det højeste på jorden fred i mennesker velbehag.
Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark