Om Saksild Kirke

 
Saksild kirke er en smuk hvid landsbykirke, med afrensede hjørnekvadre, hvis indre udstråler varme og harmoni blandt andet på grund af de smukt afstemte farver og nænsomme renovering, der fandt sted 1981.
Kirkens ældste dele, koret og skibet, er bygget i romansk stil af rå og kløvede kampesten, men som landets øvrige kirker er den gennem århundreder udbygget og ombygget.
I slutningen af middelalderen blev den forlænget mod vest, korbuen blev udvidet, og der blev skabt et åbent kirkerum, samtidig med at kirken fik tilføjet et spinkelt tårn.
Af middelalderligt udstyr er der intet tilbage i kirken, men mange af de nyanskaffelser, man fik efter reformationen, er bevarede. 

Kirkens indre og inventar

Saksild kirke blev renoveret senest i 1981. her fandt man rester af kalkmalerier og indskrifter. De fleste blev dækket til igen, da de ikke blev vurderet til at være bevaringsværdige. Et indvielseskors blev rekonstrueret. Læs mere om Saksild kirkens indre

Kirkegården

De mange velholdte familiegravsteder er karakteristiske for Saksild kirkegård. De vidner om, at egnen har været et frodigt landbrugsområde med mange slægtsgårde. Kirkegården rummer også en del gamle historiske gravminder. I 1976 blev kirkegården kraftigt udvidet mod øst.

I Saxild Nølev Lokalhistoriske arkiv kan man se alle gravsten på kirkegården. Arkivet har gennem de seneste år fotograferet dem alle.

Indgang til kirkegården

Kirkegården er omkranset af en mur og rester af et gammelt stendige. Stendiget er kun fragmentarisk bevaret langs østsiden. Nordmuren er et stengærde fra 1926 og brudstensmurene i vest og syd er nyere.Hovedindgangen til kirkegården er i vestmuren - den består af fire murede piller med jerngitterfløje.

Kirkens gamle klokke fra 1828 står udenfor kirken. Klokken blev støbt i Randers af P. Meilstrups værksted. Indskrift på klokken: BEKOST AT OMSTØBE AAR 1828 AF NIELS ROSENKRANDS VON HOLSTEIN RATHLOW MAJOR AF ARMEEN

Bygning og historie

Saksild kirkes kor og skib er opført i romansk tid, omkring 1200.

De fleste danske landsbykirker er opført i denne periode mellem 1150 og 1250.Ved reformationen i 1536 kom Saksild kirke under kronen og overgik i 1661 til hovedgården Loverstrup, der senere ændrede navn til Rathlousdal. I 1922 blev kirken selvejende.

Læs mere on Saksild kirkes bygning og historie.

Video om Saksild Kirke

 Saksild Kirke
Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark