Om Nølev Kirke

Nølev kirke er bygget i 1200-tallet af store marksten, og bygningens hjørner og åbninger er sat med kvadrer. Det nøjagtige årstal er ikke kendt. Nølev Kirke har sandsynligvis fungeret som annekskirke til Saksild. De to sogne har også langt tilbage i tiden været knyttet tæt sammen blandt andet med fælles præst.

Kirken spillede en stor rolle i middelalderen. Kirkerne blev så vidt muligt placeret ved landsbyerne, hvor det kunne lade sig gøre – det vil sige, hvis der var stormænd til at betale for kirken.

Våbenhuset er bygget i 1500-tallet af munkesten. Sakristiet ved korets østgavl bliver nævnt første gang i 1716. Det blev muret om i 1862, hvor det fik sit nuværende udseende. Tårnet er bygget i 1952 – af 130.000 mursten. I underetagen er derligkapel, i mellemstokværket er der indrettet museum og i den øverste del hænger kirkeklokken fra 1872.

Kirken ligger frit på en lille forhøjning i området. Den er hvidkalket med rødt tegltag. Indtil 1922 hørte kirken under Rathlousdal, men blev så selvejende.

Nølev kirkegård

Et karakteristisk træk for Nølev Kirkegård er de mange velholdte familiegravsteder, som vidner om at egnen tidligere var et frodigt landbrugsområde med mange slægtsgårde. Kirkegården rummer tillige enkelte historiske gravminder.

Museet i Nølev kirke

I tårnets mellemstok – kaldet museet – opbevares forskellige effekter med tilknytning til Nølev kirke.  Du er velkommen til at besøge museet.

Kirkens gamle ligbåre – med inskriptionen “Nørløv Kirkes Liig-baare” og “Anno 1745″En døbefont af træ, malet med grå-hvid marmorering. Fonten blev brugt i kirkerummet 1830-1883.

Kirkens første lysekrone fra ca. 1918 med nedhængende ledningsguirlander, hvor der stadig sidder nogle af de originale pærer.

Lysestager, altersæt, alterklæde, blomsterstativer, indsamlingsbøsse og rammen til det gamle alterbillede.

Et toiletmøbel med potte og vaskestel. Det stod indtil 1973 i sakristiet, så præsten kunne vaske hænder inden altergang.

En kopi i egetræ 1:10 af den klokkestabel, der blev taget ned i 1952.Tre salmenummertavler. Den ældste er fra 1800-tallet med inskriptionerne: “Brudevielse – For Prædiken – Liigbegængelse – Efter Prædiken”

Glasdisk med gamle protokoller og papirer, lysningsbog fra 1862, lysningsbrev udsteddt af Chr. IX i 1895 og forskellige salme- og alterbøger.

Nølev kirkens indre og inventar

I 1984 blev Nølev kirke restaureret. Gulvene blev udskiftet med røde kvadratiske teglfliser. Under stolestaderne beholdt man de gamle gulvbrædder. der blev renset og ludbehandlet.Da væggene blev renset, blev der fundet rester af kalkmalerier fra forskellige tider. Kun fem senmiddelalderlige indvielseskors er bevaret. I forbindelse med restaureringen blev der givet tilladelse til at genåbne et tilmuret vindue i koret – egetræsrammen, blysprosserne og alle ti grønne glasruder var stadig intakte.Stolestaderne fik deres nuværende udseende i 1936. De stammer sandsynligvis fra et omdannet stoleværk fra omkring 1857 og var indtil begyndelsen af 1900-tallet forsynet med døre. 

Læs mere om Nølev Kirkens indre og inventar

Nølev Kirke
Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark