Nølev Kirkens indre og inventar

Beskrivelse af Nølev kirkes interiør.

I 1984 blev Nølev kirke restaureret. Gulvene blev udskiftet med røde kvadratiske teglfliser. Under stolestaderne beholdt man de gamle gulvbrædder. der blev renset og ludbehandlet.
Da væggene blev renset, blev der fundet rester af kalkmalerier fra forskellige tider. Kun fem senmiddelalderlige indvielseskors er bevaret. I forbindelse med restaureringen blev der givet tilladelse til at genåbne et tilmuret vindue i koret - egetræsrammen, blysprosserne og alle ti grønne glasruder var stadig intakte.
Stolestaderne fik deres nuværende udseende i 1936. De stammer sandsynligvis fra et omdannet stoleværk fra omkring 1857 og var indtil begyndelsen af 1900-tallet forsynet med døre-

Nølev Kirkens inventar 

Døbefont

Døbefonten er romansk, udhugget af lys rødlig granit. Fonten er dyb og har været brugt som den er, uden dåbsfad. Kummen har en dekoration i lavt relief af Kristus på korset flankeret af syv rundbuede arkader. Til højre for Kristus er Syndefaldet med Adam og Eva, der griber fat i Kundskabens træ, og til venstre ser man en gloriesmykket person - det kan være kirkens værgehelgen. De øvrige arkader rummer dyreskikkelser.
 

Altertavle

Altertavlen er et usædvanligt eksempel på en "katekismus-tavle". Den består af snedkrede panelstykker med malede skriftsteder - her er de erstattet af malerier fra 1700-tallet. Altertavlen er den eneste af denne type i Jylland. Den blev taget ned i 1911 og sat på loftet, i 1953 blev den hængt på skibets nordvæg og først i 1984 - efter restaurering - blev den igen taget i brug som altertavle. Nederst i kirkeskibet hænger nu Anker Lunds billede fra 1912, der blev brugt som altertavle i de mellemliggende år.
 

Alterbord 

Alterbordet er af eg. I 1984 blev det beklædt med et alterklæde (antependium) udført og tegnet af Esther Bové Reintoft.
Alterdugen er kniplet af Christine Beuschau.

Orgel

Det nye orgel blev indsat i 2013.

Prædikestol og himmel

Prædikestol og himmel er et renæssancearbejde fra ca. 1640. De er formodentlig udført Peder Jensen Koldings værksted. Stolens felter har malerier af evangelisterne med deres symboler og malede skriftsteder.
Den ene af de to lysekroner i midtergangen er i 1948 doneret af Jørgine Jensen, Driften.
 
Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark