Fødsel og faderskab

Alle fødsler skal anmeldes til sognepræst Kirsten Lundager senest 14 dage efter fødslen.
Moderen får af jordemoderen (eller hospitalet, hvor fødslen er sket) udleveret en blanket, som skal benyttes ved anmeldelse af fødslen. Blanketten kan også findes og udfyldes på www.personregistrering.dk. Blanketten kan afleveres personligt hos præsten eller sendes med posten (Kirsten Støve Lundager, Saksild præstegård, Strandvejen 3, 8300 Odder).

Anmeldelse af fødsel andre steder
Af historiske årsager ligger civilregistreringen (dvs. registrering af fødsler og dødsfald) af alle borgere i Danmark i Folkekirkens regi – simpelthen fordi indskrivning i kirkebøgerne i gamle dage var den eneste form for registrering, der blev foretaget af danske borgere. Denne ordning har Folketinget hidtil bestemt skal opretholdes.
Ønsker man af principielle, religiøse eller andre grunde ikke at sende fødselsanmeldelsen til sognepræsten i bopælssognet, kan den i stedet sendes til adressen:
Personregistrering,
Postboks 217,
4800 Nykøbing F.
Da fødselsanmeldelsen i denne situation ikke bliver sendt direkte til personregisterføreren, må man regne med, at der vil gå nogle flere dage, før man modtager en fødselsattest for den nyfødte.

Faderskab
Hvis faderen til et barn, der er født uden for ægteskab, ønsker at anerkende faderskabet, skal han i forbindelse med registreringen af fødslen afgive en skriftlig erklæring (en såkaldt ”omsorgs- og ansvarserklæring”) herom. Blanketten får I fra jordemoderen, hos ministerialbogsføreren (sognepræsten) eller I kan finde og udfylde den på www.personregistrering.dk.
Blanketten skal afleveres samtidig med fødselsanmeldelsen. Derved får forældrene bl.a. fælles forældremyndighed over barnet.

Har du flere spørgsmål om faderskab, skal du kontakte
Statsforvaltningen Midtjylland
St. Blichers Vej 6
6950 Ringkøbing
Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark