Dåbefonten

Dåb og navngivning i Saksild og Nølev sogne

Ønsker I jeres barn døbt i folkekirken, skal I henvende jer til den præst, I ønsker skal foretage dåben. Her aftaler I, hvornår barnedåben skal foregå. Det er en god idé, at I henvender jer i god tid, hvis I ønsker at barnedåben skal finde sted en bestemt søndag.

I Saksild og Nølev sogne er det også muligt at få sit barn døbt ved en dåbsgudstjeneste om lørdagen. Vi tilbyder en såkaldt dåbslørdag, kl. 11.00 ca. hver 6. uge.

Inden dåben, mødes I med præsten, der gennemgår dåbsritualet og taler med jer om dåben.

I skal oplyse navn på barnet og navn og adresse på mindst 3 og højst 5 faddere i forbindelse med samtalen.

For at kunne stå fadder, være gudmor/eller gudfar, skal man selv være døbt og være mindst omkring konfirmationsalderen.

Navngivning

Navngivning kan også ske uden dåb. Henvendelse om navngivning sker til sognepræsten i bopælssognet eller ved at indsende en blanket, som kan fås hos præsten. Blanketten kan også findes og udfyldes på www.personregistrering.dk. Når barnets navn er registreret, bliver der udstedt en fødsels- og navneattest til barnet.

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.

Et barn får ved fødslen forældrenes efternavn, hvis forældrene har samme efternavn. Hvis forældrene har hver sit efternavn, kan de vælge, om barnet skal have faderens eller moderens efternavn. Barnet kan eventuelt få den anden forælders efternavn som mellemnavn.

Et barn skal have et eller flere fornavne. Som fornavn må man ikke vælge et navn, der kan være til ulempe for barnet.

I kan finde lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne på Familiestyrelsens hjemmeside. I kan desuden finde oplysninger om navne på » hjemmesiden for Afdeling for Navneforskning ved Københavns Universitet samt i Danmarks Statistiks navnestatistik

Se en liste over anerkendte drenge- & pigenavne.

Hvad er dåben?

Dåben markerer, at det lille barn bliver optaget i den kristne menighed og bliver Guds barn. Barnet bliver velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge det med sin kærlighed, ånd og tilgivelse. Barnedåb er en festdag for dåbsbarnet, familien og hele menigheden, som her får et nyt medlem. Dåben foregår som en del af en almindelig gudstjeneste eller til vores særlige dåbslørdage.

Hvad er en fadder?

En fadder er en person, som forpligter sig til at opdrage barnet i den kristne tro, hvis forældrene dør, inden barnet bliver voksent. Der følger ikke et juridisk eller økonomisk ansvar med at være fadder. Det er udelukkende en religiøs forpligtelse. Fadderen er også vidne på, at barnet faktisk er døbt. For at være fadder, skal personen selv være døbt og være over konfirmationsalderen.

Hvad er en gudmor og en gudfar?

En gudmor eller gudfar er den person, der bærer barnet til dåben og svarer ja til at blive døbt, på barnets vegne. Gudmoren eller gudfaren er oftest også fadder til barnet, men behøver ikke være det.

Du kan blive døbt som voksen, nogle unge bliver døbt, inden deres konfirmation

Navneændring

Ønsker du at ændre dit navn, skal du kontakte sognepræst Kirsten Lundager, som vi behandle din anmodning eller sende den videre til de relevante myndigheder.

Du kan læse om reglerne for navneændringer her i Familiestyrelsens regelsamling.

Hent blanket til navneændring her

Du skal betale et gebyr for at få behandlet din ansøgning om navneændring.

Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark