Bryllup i Saksild og Nølev sogne

Skal I giftes, så skal I tage kontakt til sognepræst Kirsten Lundager på tlf 86 55 81 24 eller mail ksl@km.dk i god tid for at aftale tidspunkt for vielsen. Inden vielse kan finde sted, skal I have en såkaldt prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab med hinanden. I får den gennem Borgerservice og afleverer den til præsten sammen med jeres dåbsattester. Attesten må ikke være mere end 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.

Forudsætninger for at blive gift
  • I skal være myndige - dvs. min. 18 år
  • I må ikke være for nært beslægtede
  • I må ikke være i et uopløst ægteskab
  • I må ikke være under tilsynsværge
  • I kan blive gift i kirken, hvis I begge eller bare en af jer er medlem af folkekirken.
Samtale med præsten
I skal have en samtale med præsten nogle uger før brylluppet. Til samtalen gennemgår I vielsesritualet og aftaler, hvad der skal synges osv.
I skal også medbringe navn og adresse på to vidner. Loven kræver, at en vielse, for at være gyldig skal foretages i nærværelse af mindst to vidner. Hvis I ønsker kun at være jer selv til vielsen bliver kirkens personale indskrevet som vidner.

Kirkelig velsignelse
Hvis I er blevet borgerligt viet, kan I få en kirkelig velsignelse af ægteskabet, hvis mindst den ene af jer er medlem af Folkekirken.
Registreret partnerskab mellem to af samme køn kan kun (indtil videre) indgås borgerligt hos kommunen. Et par, der har indgået registreret partnerskab, kan efterfølgende anmode en præst om at få en gudstjenestelig velsignelse. I kan få en kirkelig velsignelse, hvis I allerede er blevet viet på rådhuset.
Partnere af samme køn kan også få velsignet deres forhold i kirken. Det er op til den enkelte præst, om hun vil velsigne registrerede partnerskaber.

Koster det noget at blive gift?
Et kirkebryllup hos os er gratis. Det eneste, der evt. skal betales for, er særlig pynt i kirken. I må gerne selv pynte – eller få andre til det. I kan også – mod betaling af blomster + 1 timeløn - få graveren til det. Hvad enten I selv pynter eller ønsker graveren til det, skal I aftale det med graveren i rimelig tid før brylluppet. Kontakt graveren her .

Nyt navn?
Hvis I ønsker at tage hinandens navne i forbindelse med brylluppet, skal I ansøge om det. Skal navneændringen gælde fra bryllupsdagen, skal I senest 15 dage inden vielsen sende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" til præsten. Blanketten findes på Personregistrering.dk. I kan foretage navneændring gratis indtil tre måneder efter vielsen. I kan som hovedregel tage hinandens mellem- og efternavne.
Bryllup Præst Kirsten Lundager
Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark