Begravelse i Saksild og Nølev sogne

Når et menneske i Danmark dør, skal en af de nærmeste pårørende – ægtefælle, børn, forældre, anden nær slægtning (i nævnte rækkefølge) - anmelde dødsfaldet til det sogn, hvor den afdøde boede, senest to hverdage efter dødsfaldet. Det vil på landet sige til sognepræsten, i byerne kirkekontoret. Sognepræst Kirsten Lundager er begravelsesmyndighed i Saksild og Nølev sogne.

De fleste vælger at kontakte en bedemand umiddelbart efter dødsfaldet, og så lade anmeldelsen gå gennem ham. Skal en præst medvirke, tages herefter kontakt til præsten, så der kan aftales tid og sted for begravelseshandlingen – og tid for en samtale forud for begravelsen.

Du skal som anmelder af et dødsfald tage stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå, og om der skal medvirke en præst. Afdødes ønsker skal i videst muligt omfang respekteres. Har en afdød meldt sig ud af Folkekirken, anses dette almindeligvis som et udtryk for, at vedkommende ikke ønsker, at en præst medvirker – ligesom ingen præst har pligt til at medvirke i en sådan situation. 

Begravelse eller bisættelse

Hvis afdøde skal begraves (jordfæstes) sker jordpåkastelsen normalt, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, kaldes begravelseshøjtideligheden for en bisættelse. I dette tilfælde sker jordpåkastelsen i kirken eller kapellet, hvor højtideligheden foregår.
Begravelse eller bisættelse skal finde sted senest 14 dage efter dødsfaldet. Hvis helt særlige forhold gør, at man ønsker højtideligheden senere end 14 dage efter dødsfaldet, skal embedslægen søges om tilladelse hertil. Ansøgning sker almindeligvis gennem bedemanden.
Hvis afdøde skal brændes (kremeres), udleveres urnen til bedemanden, når kremeringen har fundet sted. Bedemanden afleverer urnen til graveren, der så aftaler med de pårørende, hvornår de ønsker urnen nedsat. Man kan også vælge ikke at deltage, når urnen sættes i jorden. Ønskes urnen nedsat i anonym fællesgrav deltager de pårørende ikke. Her er der ingen formelle tidsfrister, der skal overholdes.
Ønsker afdøde at få sin aske spredt over havet, søges Kirkeministeriet om tilladelse. Dette sker normalt gennem bedemanden, og er en ren formssag, idet tilladelsen altid bliver givet.

Jordpåkastelsen

Jordpåkastelsen er central for begravelsesritualet. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv. Begravelsesritualet er en gentagelse af løftet fra dåben om, at Gud er med os i livet, døden og i livet efter døden.

Alt det praktiske

Som pårørende er der mange ting at tage stilling til - skal den afdøde begraves eller brændes, skal man kontakte en bedemand og hvordan skal alt det praktiske foregå.
 
Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark