Noter og meddelelser om gudstjenester

Meddelelser og kommentarer til gudstjenestelisten december - 4. marts 2018

Juleudsmykning i Saksild kirke

Saksild Børnehus har igen tilbudt at ville udsmykke kirken. Det har de gjort nogle gange før, og hver gang har det været til stor glæde for kirkegængere i alle aldre.

Kirkerummet vil være pyntet hele adventstiden til og med Hellig tre Konger.

Naturligvis flytter vores faste juleengle – Signe og Frede – også
ind i samme tidsrum.

Torsdag d. 14. december, kl. 10

holder vi julekomsammen for børnehus og bedsteforældre. Vi begynder med julefortælling i kirken. Herefter er der boller og clementiner i sognehuset. 

3. december – 1.s.i advent 

Saksild kirke, kl. 14: Familiegudstjeneste – gudstjeneste i børnehøjde; alle i alle aldre er velkomne. 

17. december – 3.s. i advent – JULEKONCERT

Saksild kirke kl. 19.30: Adventskoret Lumen fejrer reformationsjubilæet ved at synge julesalmer af Luther i deres tidligste danske form, baseret på helt ny forskning i salmernes oprindelige klang. Undervejs fortæller vi om sangene. Koncerten krydres herudover med skønne julemotetter og religiøse folketoner fra Estland, Sverige og Norge.

Vi består af Uffe Holmsgaard Eriksen, ph.d i byzantinsk kirkedigtning og forsker ved universitetet i Uppsala; Mads Djernes, organist og sognepræst, ansat som præstevikar i Åby Sogn; Elisabeth Vik, Sopran i Vokalselskabet Glas og masterstuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium og Lea Wierød Borčak,, ph.d. i Grundtvigsalmer.

20. december: Juleaftensang Saksild kirke, kl. 19.00

Vi synger julen ind med salmer og sange, der ikke bliver plads til ved julens gudstjenester. – også nogle af de nyere fra ”100 salmer”. Efterfølgende er der Glühwein, brunkager og klejner i våbenhuset.

Indsamling og menighedspleje 

Ved julens arrangementer og gudstjenester samler vi ind. Vi er i gang med at etablere en fælles menighedspleje for hele Odder provsti.
Hvert år er der mange ansøgninger om julehjælp fra borgere i Odder kommune; mange flere end vi har mulighed for at imødekomme.
Derfor dette nye tiltag. Det indsamlede beløb fra vore kirker vil indgå i den samlede pulje, der, som sagt, vil støtte og hjælpe de dårligst stillede lokalt. Tak for ethvert bidrag. 

31. december – Nytårsaftensdag

Nølev kirke, kl. 14: Nytårsoptakten er fælles for begge sogne. Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden godt nytår med lidt boblevand og et stykke kransekage i våbenhuset.

6. januar – Hellig tre Konger Saksild kirke, kl. 16

I år fejrer vi Hellig tre Konger med en musikgudstjeneste. Det er vores fløjtespillende kirkesanger, Carina Blois og cellisten Anna Karina, der vil stå for musikken – tilsammen duoen ”Elision”. Hvad gudstjenesten ellers kommer til at indeholde, står endnu hen i det uvisse. Vi  tager efterfølgende afsked med julen under stjernehimlen i våbenhuset. Dette arrangement afløser søndagens gudstjeneste. 

4. februar – Kyndelmisse Nølev kirke, kl. 16

Denne søndag er det egentlig seksagesima søndag, men fordi det er så tæt på kyndelmisse, d. 2. februar, er det dét, vi fejrer. Vi håber både på korets medvirken og på pandekager.

4. marts – Det kirkelige møde

Mødet er fælles for alle sognene i Odder kommune. Det eneste sted, der er gudstjeneste denne søndag er i Odder Kirke. Det er kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der frokost i Kirkecentret
efterfulgt af kaffe og foredrag. Årets prædikant og foredragsholder er tidligere sognepræst i Engum og hospitalspræst, Preben Kok.

Han skriver om sit foredrag: Slip livet løs.
Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved at blive rettet op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan?
I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?

Alle er meget velkomne til at deltage. Af hensyn til traktementet bedes man fra Saksild og Nølev sogne tilmelde sig til mig: (86558124/ksl@km.dk), hvorefter jeg tilmelder samlet til Odder. Er der transportproblemer, kan der bestilles Taxa til Sognekirken.
Menighedsrådene afholder udgiften til transporten. Det koster 75,- kr. at deltage. Der betales på dagen.
Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark