Fra Menighedsrådet

Menighedsrådsarbejde hvad er det? 

Den nye formand, Hans Mogensen, beretter, juni 2017 
 
Det var et spørgsmål, jeg havde gået og tænkt over, da jeg overvejede at stille op til det kommende menighedsrådsvalg. Jeg kom ind i menighedsrådet og blev endda valgt til formand
på det konstituerende møde.
Hvad nu - hvordan skulle man gribe det an? Men det kom helt af sig selv. Der var lige en varmesag, som skulle afsluttes, og der var møde 2 dage efter valget. Der var kommet fjernvarme til Saksild, og der var taget en beslutning om, at det skulle vi have i kirken, sognehuset og præstegården. Der var lavet et budget, men de indkomne priser fra entreprenørerne overskred vores budget, så min første beslutning var, at vi måtte lave en ny budrunde med nye håndværkere, hvor vi fik de priser, som kunne holde os inden for budgettet. 

Men det var ikke den eneste byggesag, kirken var gået i gang med. Nogle store træers rødder havde skubbet til en del af kirkediget, så det var væltet. Træerne er blevet fældet, og arbejdet med diget går i gang i uge 22. Det løber over hele sommeren, samt de næste par år, da man løbende er nødt til at følge, hvad rødderne fra de fældede træer laver af skade. At grave dem op her og nu, vil være en meget større sag.

Det 3. byggeri var Saksild kirkes sakristi, hvor flere mursten var
begyndt at smuldre. Man vurderer, at der er ca 250 mursten, der skal udskiftes. Disse mursten er ikke til at få, da de har en speciel størrelse, så de skal håndlaves i nye træforme og brændes som i gamle dage på trækul. Vi har bestilt 500 stk., så vi har lidt at stå imod med. Dette arbejde forventes igangsat i starten af juni. Disse byggesager har taget det meste af vinteren at komme igennem, da der skal ansøges om alt, hvad vi gør.
 
Man kunne ikke bare lukke Saksild kirke, da den skulle have indlagt fjernvarme. Her skulle søges en tilladelse i Århus Stift for at få lov til at holde kirken lukket. 

Palmesøndag åbnede vi dørene til kirken med hele 2  gudstjenester, så det blev fejret på behørig vis. Vi kan være alle tilfredse med det flotte resultat! Man skal jo huske på, at alle bænkene har været ude, der er sat radiatorer under sæderne, og noget af gulvene har været brækket op. I dag kan man overhovedet ikke se, at alt dette er foregået i kirken.
 
Det var alt om byggesagerne, som jeg nok har brugt 80% af min tid på. Det var ikke lige det, jeg forventede at skulle bruge tid på, da jeg gik ind i menighedsrådet.
 
Vores første menighedsrådsmøde efter konstitueringen, blev holdt 14. december 2016. Her mødte jeg en flok menighedsrådsmedlemmer, suppleanter og medarbejdere, samt præsten - alle med julelys i øjnene, for nu skulle vi i gang. Alle havde noget at byde ind med, og vi fik ret hurtigt en ny hjemmeside, hvor man kan læse om alt, hvad
menighedsrådet laver og beslutter, samt alt andet der foregår i kirkerne. Hele kirkebladet kan også læses på hjemmesiden.
 
Vi har nu holdt 5 rådsmøder, og engagementet er stadig i top.
Sommerhusgrunde er jeg nødt til at nævne. Det har åbenbart fyldt meget i det tidligere menighedsarbejde. Jeg har også selv i starten, været til møde omkring dem, samt mødt nogle lejere, som ønskede at købe deres grund. Når jeg kigger tilbage i tiden, kom vi dårlig fra start med den store huslejestigning på en gang, efter at man i mange år ingen stigning havde haft. Her blev der fra begge parters side begået nogle fejl, som nu desværre er endt med, at der skulle falde en dom for hvordan, man køber sin grund eller, hvordan proceduren er, hvis kirken skal overtage grunden.

Med alt det bag mig skulle jeg nu være klar til mere almindeligt menighedsrådsarbejde.
 
Kigger vi fremad bliver der færre præster, så præsten i landområderne skal have flere kirker under sig. Her i Odder Provsti er der lavet en Masterplan over, hvordan de forskellige kirker skal slås sammen. Saksild og Nølev sogne kommer ind under det, der i fremtiden kommer til at hedde Østpastoratet. Her skal findes ud af, hvordan vi fremover kan arbejde sammen. Der er nedsat nogle arbejdsgrupper, så vi kan få koordineret arbejdet, og i det kommende år har Saksild og Nølev sogne formandskabet. Vi ønsker i fremtiden, at vi har en præst i vores sogn, så derfor bliver noget af mit arbejde at få bygget en ny præstebolig, og så er vi tilbage, hvor det hele startede
med en byggesag. 

Jeg havde ikke forestillet mig, at det var dette, jeg skulle lave i menighedsrådet, da jeg valgte at gå ind i det - men jeg har ikke fortrudt!

Så hold jer ikke tilbage ved næste valg. Kom ind og oplev den glæde og engagement, der er i menighedsrådet i dag. Husk at alle er velkomne til åbne menighedsrådsmøder.
 
Formanden for menighedsrådet 2017, Hans Mogensen
Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark