Foredragsrækken 2017-18

Ekstra foredrag: Slip livet løs Preben Kok

Mødet er fælles for alle sognene i Odder kommune.
Det eneste sted, der er gudstjeneste denne søndag er i Odder Kirke. Det er kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er der frokost i Kirkecentret efterfulgt af kaffe og foredrag. Årets prædikant og foredragsholder er tidligere sognepræst i Engum og hospitalspræst, Preben Kok.

Han skriver om sit foredrag: Slip livet løs.

Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid
mindst to sandheder, der er sande på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved at blive rettet op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan?
 
I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?

Alle er meget velkomne til at deltage. Af hensyn til traktementet bedes man fra Saksild og Nølev sogne tilmelde sig til mig:
(86558124/ksl@km.dk), hvorefter jeg tilmelder samlet til Odder. Er der transportproblemer, kan der bestilles Taxa til Sognekirken. Menighedsrådene afholder udgiften til transporten. Det koster 75,- kr. at deltage. Der betales på dagen. 
Foredragene begynder hver gang, kl. 19.30 og varer til ca. 21.45 afbrudt af en kaffepause.
Alle, der ønsker at deltage i foredragsrækken, skal, som vi plejer, melde sig til samtlige foredrag. Det koster 200,- kr. - men så er kaffen også betalt. Tilmelding sker til Kirsten Lundager,
tlf. 86 55 81 24/ ksl@km.dk gerne i god tid inden første foredragsaften.
Der betales den første aften (eller den 2., hvis man er forhindret den 1.)  NB: Aftalte penge fremmer ekspeditionen. Vel mødt og velkommen til forhåbentlig gode aftener.
Kirsten Lundager. 

Tirsdag d. 3. oktober
Jesper Birkler: Præst for fangerne. Kirke og dagligt liv i Enner Mark Fængsel ved Horsens - Nordeuropas mest sikrede fængsel

Som præst i det topsikrede fængsel er Jesper Birkler dagligt sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring.

I foredraget fortæller han om den ofte barske hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd, nar­kohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte - en hverdag, som er meningsfuld og teolo­gisk udfordrende! Hvordan manifesterer det kirkelige arbejde sig i denne sammenhæng - spørgs­målet om skyld og straf og om håb og længsel? Hvordan kan de indsatte opretholde kontakt til fa­milien udenfor, og hvad er det for mennesker, der kommer ud på den anden side efter endt straf?

Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været sognepræst i Græd­strup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i Aarhus.
http://sogneaften.dk/jesper-birkler.htm 

Tirsdag d. 7. november
Kurt Leth: Kaffe med Kurt og Kurt kommer forbi

En legende på slap line. Almindelige menneskers ualmindelige historier. Mød manden bag KURT KOM FORBI på TV2 Østjylland og KAFFE MED KURT på TV Syd – De to mest sete regionale programmer gennem tiden. Det handler om ALMINDELIGE menneskers UALMINDELIGE historie. Foredraget er rigt på anekdoter – hi­storier – om nogle af de mennesker, han har mødt og lavet udsendelser med: Anders og Julius, Luftkaptajn Stefan Rasmussen, Lis Sørensen, Ole Olsen, Mogens Amdi Petersen, Cassius Clay etc. Kurt drager et væld af fantastiske og pudsige oplevelser frem fra sit 50-årige virke som journalist. Hvordan producerer han TV? Hvordan får han idéerne, og hvad lægger han vægt på i redigeringen?

Tirsdag d. 28. november
Elsebeth Kirk: Livet med og uden Djævelens Penge  
- en familiekrønike fortalt med udgangspunkt i Hans Kirks roman

Alle familier har interessante familiehistorier. Det særlige ved min familiehi­storie er, at den er så veldokumenteret. Hans Kirk, Ellen Kirk og Maren Kirk, har alle skrevet bøger og en del heraf med Kirk-familien og Indre Mission som inspirationskilder. Mit udgangspunkt i dette foredrag er virkeligheden bag Hans Kirks roman Djævelens Penge.
I respekt for Guds bud om at holde fri om søndagen, sagde min oldefar nej tak til de mange penge, han og hans to svogre havde tjent ved høfdebyggeri. De var nemlig ikke blevet færdige til tiden, hvis ikke der den sidste tid blev arbejdet om søndagen, og det ville de to ”omvendte”, Kræ Smed Kirk og Lars Sand Pedersen, ikke. Det ville Gregers Kirk til gengæld godt, og som den hædersmand han var, ville han dele overskuddet med sin bror og sin svoger!
Jeg vil i dette foredrag zoome ind på fortællinger om, hvordan livet med og uden Djævelens Penge har set ud i Kirk-familien gennem tiderne. Og der synges til!

Elsebeth Kirk er cand.mag. i musik og pædagogik, forfatter og fhv. seminarielektor

Tirsdag d. 9. januar
Niels Ole Frederiksen: ”Da lysekronen faldt ned i lagkagen”    Titlen på dette foredrag skulle nok have været "Danmarks-historier fra de sidste 70 år!". Altså handler foredraget om historie. Det er vores fælles historie. For i mangel af fremtid har min alder en lang fortid at byde på. Tilbageblikket som det hedder, når man som gammel gør sig tanker om det liv, man har levet. Altså i det omfang man kan huske det og ikke mindst i det omfang, man synes visse begivenheder har haft betydning for ens liv. Foredraget handler ikke om lagkager og lysekroner. Men derimod om nogle historiske begivenheder som har gjort indtryk på mig. Det kan være noget, jeg har hørt om, eller som jeg via læsning af aviser eller bøger har sat sig spor, eller det kan være noget jeg ligefrem har oplevet selv.

Det drejer sig om begivenheder og personer, som har gjort et indtryk på mig, og derfor har spillet en rolle i mit og andres liv.

Det er ikke erindringsportrætter i gængs forstand, men snarere anekdotiske erindringsglimt med en historisk reference tilsat lidt biografisk gemyse.

Det er ikke heller ikke faglig korrekt Danmarkshistorie, men subjektive fortællinger fra de sidste 70 års Danmarkshistorie betragtet og vurderet af mig.

Tirsdag d. 30. januar
Gerda Neergaard Jessen: Jeg vil ha ret til at fejle!

Gerda Neergaard Jessen tager et kraftigt livtag med det perfekte menneske, som ønsker den perfekte karriere, den perfekte familie, den perfekte krop, og som ikke vil fejle. Hun er generøs med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra sit eget liv. Og så er det en hyldest til det rodede liv og til mennesket, der har set i øjnene, at man er fuld af fejl.

Gerda Neergaard Jessen er sognepræst i Skorup-Tvilum. Hun er en levende og givende foredrags­holder, underholdende, letforståelig og vækker eftertanke.

Tirsdag d. 20. februar 
Marianne Hesselholt: Alderdom er visdom

Man kunne godt sætte spørgsmålstegn efter denne overskrift, og det ville de fleste sikkert gøre. For er det virkelig sandt? Bliver vi visere med alderen? I gamle dage var man ikke i tvivl: alle er f.eks. enige om, at de tre vise mænd, der kommer til det nyfødte Jesusbarn, er ældgamle. Sådan er de blevet frem­stillet i kunsten i alle de mange mellemliggende år. Der har kunstnerne været enige: Disse mænd er jo vise, som der står skrevet, altså må de være gamle.

I det gamle Roms storhedstid var statsrådet, senatet, sammensat af mænd, der alle var over 60 år = senile. De skulle være gamle, før man turde betro dem den store opgave at styre land og rige. Det er faktisk kun i den allernyeste tid, at man ikke mere er så sikker på, at høj alder er lig med stor vis­dom. Vi har fået et andet syn på alder. Og et andet syn på visdom. Og så er det endda kun i den vestlige kultur, at ærbødigheden for de gamle har måttet vige pladsen for det modsatte, i bedste fald for overbærenhed, i værste fald for foragt. Vi vil i foredraget rejse gennem historien og ud i verden og se på, hvordan synet på alderdommen har skiftet gennem tiderne og på forskellige steder af kloden. Og måske også komme lidt ind på hvorfor. For logisk er det jo ikke: vi ”moderne” gamle er jo både sundere og stærkere end tidligere tiders gamle.   

Marianne Hesselholt er Cand.mag. og forfatter. Var indtil 1996 gymnasielærer og har siden levet som fuldtidsforfatter og foredragsholder. Har skrevet en række romaner, bl.a. 5 biografiromaner om salmedigterne Kingo, Brorson og Ingemann, et par børnebøger og to novellesamlinger.

Foredragene begynder hver gang, kl. 19.30 og varer til ca. 21.45 afbrudt af en kaffepause. Alle, der ønsker at deltage i foredragsrækken, skal, som vi plejer, melde sig til samtlige foredrag.
 
Det koster 200,-kr. - men så er kaffen også betalt.
 
Tilmelding sker til Kirsten Lundager, tlf. 86 55 81 24/ ksl@km.dk . Der betales den første aften (eller den 2., hvis man er forhindret den 1.) NB: Aftalte penge fremmer ekspeditionen.
Vel mødt og velkommen til forhåbentlig gode aftener. 

Kirsten Lundager
Se kalenderen med foredragene og andre aktiviteter her
Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark