Derfor konfirmation 8 klasse

Menighedsråd og præster i alle sogne i Odder Provsti har besluttet, at konfirmationerne fra skoleåret 2012-13 flyttes til 8. årgang.
Der er ingen konfirmationer i skoleåret 2012 / 2013.

Baggrund for at drøfte konfirmation i 6. årgang igen
Menighedsråd og præster genoptog i september 2010 drøftelserne omkring fremtidens konfirmation.
Beslutningen om at konfirmere i 6. årgang blev truffet i 2008 i et forsøg på at indrette konfirmationsforberedelsen efter den nye skolestruktur, hvor alle folkeskoleelever samles på overbygningsskoler i Odder By. Beslutningen blev dog problematiseret i år, da Odder Kommune besluttede at nedlægge to oplandsskoler. Desuden blev der offentliggjort et forslag til lovændring omkring konfirmationsforberedelsen. Lovforslaget ændrer på konfirmationsforberedelsens formål, ligesom det efter alt at dømme vil umuliggøre konfirmation i 6. årgang. Lovforslaget er udarbejdet på foranledning af Kirkeministeriet og skønnes at blive vedtaget.
Da forudsætningerne for beslutningen om konfirmation i 6. årgang således er væsentligt ændrede, har præster og menighedsråd nu i dette efterår drøftet fremtidens konfirmation påny. Det har i den sammenhæng været meget positivt, at rigtigt mange forældre og interesserede i øvrigt har givet deres mening til kende.

Beslutning om konfirmation i 8. årgang
Menighedsråd og præster er nået frem til, at det vil være uholdbart at gå over til konfirmation i 6. årgang, når alt tyder på, at ny lovgivning vil tvinge os til at ændre dette igen efter kort tid.
På den baggrund har menighedsråd og præster i enighed besluttet, at der i stedet bliver tilbudt konfirmation til alle elever i 8. årgang. Det giver mulighed for, at alle konfirmander kan få datoerne for deres konfirmationer oplyst, når de begynder i 7. klasse, dvs næsten to år før konfirmationsdagen.
Undervisningen i 8. årgang vil fremover foregå ad to spor. Alle vil blive undervist sammen med deres klasser i skoletiden en del af skoleåret. Denne del af undervisningen vil foregå i Odder Kirkecenter.
Alle konfirmander vil desuden blive undervist i deres bopælssogne udenfor skoletiden, hvor der vil være fokus på den lokale kirke og de lokale gudstjenester.
Den samlede undervisningstid bliver ikke ændret, men den nye undervisning i to spor giver mulighed for pædagogisk fornyelse.

Et ofte fremført ønske om, at alle konfirmander fra samme skole kan holde fri til Blå Mandag på den samme dag, vil ligeledes blive muligt med den nye fordeling af konfirmationerne, idet alle sogne tilrettelægger deres konfirmationsdage således, at elever fra samme skole konfirmeres i løbet af den samme weekend.
 
Alle er velkomne til at kontakte mig for yderligere oplysninger:

Kirsten Lundager
86558124
ksl@km.dk
Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark