Aktiviteter

Lørdag d. 4. november 2017
13:00 - 15:00
Hou Sognegård
Per Lund-Rasmussen, lektor, cand.mag. i fransk og dansk

Per Lund-Rasmussen vil introducere os til et af ver¬denslitteraturens store værker, Den Lille Prins, og dets forfatter Antoine de Saint-Exypéry, som skrev det i 1943. På hver eneste side af værket understreger det rævens enkle budskab til den lille prins – et budskab, som man nok i disse tider kan lære no¬get af:
Man ser kun rigtigt med hjertet. Det væsentlige er usynligt for øjnene.

Lørdag d. 4. november 2017
15:00 - 16:30
Hou Sognegård
Rituallængsel?
Mennesker har altid haft brug for ritualer til at tumle det, der er usynligt for øjet. Det kan være alt for hårdt at bære livet alene. Mennesker har brug for at sætte det i en form, så vi kan dele det med hinanden, være fælles om at stå midt på glædens eller ulykkens plads. Mange i Danmark finder glæde og tryghed ved ritualerne i Folkekirken, som er langt den største og historisk set mest forankrede ritualudbyder i landet. Men ikke alle kan længere finde mening eller hjælp i de traditionelle ritualer. Og i denne individualiseringens tidsalder står individet da endnu mere frysende alene, for livets store begivenheder ruller naturligvis fortsat ind over os hver især, uanset hvad.

Kunne vi sammen – kirkevante og kirkefremmede – gå på opdagelse i, hvad ritualer er og kan og i den længsel, som manglen på (fælles) ritualer vækker?

Tirsdag d. 7. november 2017
19:30 - 21:30
Saksild, sognehuset ved præstegården
En legende på slap line. Almindelige menneskers ualmindelige historier. Mød manden bag KURT KOM FORBI på TV2 Østjylland og KAFFE MED KURT på TV Syd – De to mest sete regionale programmer gennem tiden. Det handler om ALMINDELIGE menneskers UALMINDELIGE historie. Foredraget er rigt på anekdoter – hi¬storier – om nogle af de mennesker, han har mødt og lavet udsendelser med: Anders og Julius, Luftkaptajn Stefan Rasmussen, Lis Sørensen, Ole Olsen, Mogens Amdi Petersen, Cassius Clay etc. Kurt drager et væld af fantastiske og pudsige oplevelser frem fra sit 50-årige virke som journalist. Hvordan producerer han TV? Hvordan får han idéerne, og hvad lægger han vægt på i redigeringen?

Tirsdag d. 28. november 2017
19:30 - 21:30
Saksild, sognehuset ved præstegården
Livet med og uden Djævelens Penge
- en familiekrønike fortalt med udgangspunkt i Hans Kirks roman
Alle familier har interessante familiehistorier. Det særlige ved min familiehi¬storie er, at den er så veldokumenteret. Hans Kirk, Ellen Kirk og Maren Kirk, har alle skrevet bøger og en del heraf med Kirk-familien og Indre Mission som inspirationskilder. Mit udgangspunkt i dette foredrag er virkeligheden bag Hans Kirks roman Djævelens Penge.
I respekt for Guds bud om at holde fri om søndagen, sagde min oldefar nej tak til de mange penge, han og hans to svogre havde tjent ved høfdebyggeri. De var nemlig ikke blevet færdige til tiden, hvis ikke der den sidste tid blev arbejdet om søndagen, og det ville de to ”omvendte”, Kræ Smed Kirk og Lars Sand Pedersen, ikke. Det ville Gregers Kirk til gengæld godt, og som den hædersmand han var, ville han dele overskuddet med sin bror og sin svoger!
Jeg vil i dette foredrag zoome ind på fortællinger om, hvordan livet med og uden Djævelens Penge har set ud i Kirk-familien gennem tiderne. Og der synges til!
Elsebeth Kirk er cand.mag. i musik og pædagogik, forfatter og fhv. seminarielektor

Tirsdag d. 9. januar 2018
19:30 - 21:30
Saksild, sognehuset ved præstegården
Titlen på dette foredrag skulle nok have været "Danmarks-historier fra de sidste 70 år!". Altså handler foredraget om historie. Det er vores fælles historie. For i mangel af fremtid har min alder en lang fortid at byde på. Tilbageblikket som det hedder, når man som gammel gør sig tanker om det liv, man har levet. Altså i det omfang man kan huske det og ikke mindst i det omfang, man synes visse begivenheder har haft betydning for ens liv. Foredraget handler ikke om lagkager og lysekroner. Men derimod om nogle historiske begivenheder som har gjort indtryk på mig. Det kan være noget, jeg har hørt om, eller som jeg via læsning af aviser eller bøger har sat sig spor, eller det kan være noget jeg ligefrem har oplevet selv.
Det drejer sig om begivenheder og personer, som har gjort et indtryk på mig, og derfor har spillet en rolle i mit og andres liv.
Det er ikke erindringsportrætter i gængs forstand, men snarere anekdotiske erindringsglimt med en historisk reference tilsat lidt biografisk gemyse.
Det er ikke heller ikke faglig korrekt Danmarkshistorie, men subjektive fortællinger fra de sidste 70 års Danmarkshistorie betragtet og vurderet af mig.

Lørdag d. 20. januar 2018
13:00 - 15:00
Alrø kirke og forsamlingshus:
Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer på Silkeborg Højskole

Skammens væsen er at skjule sig.
Når man skammer sig, slår man blikket ned. For at beskytte sig selv, og for at skjule, at man skammer sig. Men derved afslører man jo, at man skammer sig. Så spidsfindig er skammen. Skammen angår blikket, selvforholdet og følelsen af at blive afsløret. Alt det skal vi se, ved at se nærmere på Søren Kierkegaard og serien SKAM.

Lørdag d. 20. januar 2018
15:00 - 16:30
Alrø kirke og forsamlingshus
Tabets landskab – set fra troens gren
Ved afsked og tab erfarer vi grundlaget i tilværelsen: trofaste venskaber, familier, meningsfyldt arbejde, gode kolleger – på et splitsekund kan billedet ændres fuldstændigt. Sundhed kan blive til sygdom, venskaber kan briste, dém, jeg overhovedet ikke kan undvære, kan mistes, og stensikkert er det, at jeg selv engang skal herfra. Verden er ikke et sted for svage sjæle. Alligevel er verden det eneste sted, hvorfra kræfterne kan hentes. ”Jeg tror ikke på Gud”, skriver den engelske forfatter Julian Barnes, ”men jeg savner ham.” Hvorfor savner en ateist Gud? Fordi, svarer han, at udsigten fra troens gren – selvom det så kun var illusionen om en udsigt – nu ikke er så tosset (2013 ”Vejen op, vejen ned”, Tiderne Skifter)

Gennem billeder og salmer vil jeg pege på udsigten over tabets landskab – set fra troens gren.

Tirsdag d. 30. januar 2018
19:30 - 21:30
Saksild, sognehuset ved præstegården
Gerda Neergaard Jessen tager et kraftigt livtag med det perfekte menneske, som ønsker den perfekte karriere, den perfekte familie, den perfekte krop, og som ikke vil fejle. Hun er generøs med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra sit eget liv. Og så er det en hyldest til det rodede liv og til mennesket, der har set i øjnene, at man er fuld af fejl.
Gerda Neergaard Jessen er sognepræst i Skorup-Tvilum. Hun er en levende og givende foredrags-holder, underholdende, letforståelig og vækker eftertanke.

Tirsdag d. 20. februar 2018
19:30 - 21:30
Saksild, sognehuset ved præstegården
Man kunne godt sætte spørgsmålstegn efter denne overskrift, og det ville de fleste sikkert gøre. For er det virkelig sandt? Bliver vi visere med alderen? I gamle dage var man ikke i tvivl: alle er f.eks. enige om, at de tre vise mænd, der kommer til det nyfødte Jesusbarn, er ældgamle. Sådan er de blevet frem-stillet i kunsten i alle de mange mellemliggende år. Der har kunstnerne været enige: Disse mænd er jo vise, som der står skrevet, altså må de være gamle.
I det gamle Roms storhedstid var statsrådet, senatet, sammensat af mænd, der alle var over 60 år = senile. De skulle være gamle, før man turde betro dem den store opgave at styre land og rige. Det er faktisk kun i den allernyeste tid, at man ikke mere er så sikker på, at høj alder er lig med stor vis¬dom. Vi har fået et andet syn på alder. Og et andet syn på visdom. Og så er det endda kun i den vestlige kultur, at ærbødigheden for de gamle har måttet vige pladsen for det modsatte, i bedste fald for overbærenhed, i værste fald for foragt. Vi vil i foredraget rejse gennem historien og ud i verden og se på, hvordan synet på alderdommen har skiftet gennem tiderne og på forskellige steder af kloden. Og måske også komme lidt ind på hvorfor. For logisk er det jo ikke: vi ”moderne” gamle er jo både sundere og stærkere end tidligere tiders gamle.
Marianne Hesselholt er Cand.mag. og forfatter. Var indtil 1996 gymnasielærer og har siden levet som fuldtidsforfatter og foredragsholder. Har skrevet en række romaner, bl.a. 5 biografiromaner om salmedigterne Kingo, Brorson og Ingemann, et par børnebøger og to novellesamlinger.

Lørdag d. 3. marts 2018
13:00 - 15:30
Randlev kirke og konfirmandstue
Malene Fenger-Grøndahl, journalist, forfatter og foredragsholder med speciale i etniske minoriteter og religion. Hun er fast tilknyttet DR P1 og netavisen Sameksistens

Sigøjnere – et europæisk folk på kanten
De er et folk uden land, og de udgør Europas største etniske mindretal. I dette foredrag følger vi romaerne, også kaldet sigøjnere – på deres lange rejse fra Indien til Europa, og vi ser nærmere på, hvordan det forfulgte folk lever i dagens Europa. Foredraget baserer sig på bogen ”Sigøjnere – 1000 år på kanten af Europa” (Aarhus Universitetsforlag), som Malene Fenger-Grøndahl har skrevet sammen med sin mand efter møder med romaer i 14 forskellige lande. Foredraget suppleres med billeder.

Lørdag d. 3. marts 2018
15:00 - 16:30
Randlev kirke og konfirmandstue
Helle Skaarup, forstander på Løgumkloster Refugium

Altid Allerede Elsket
Denne titel er udgangspunktet for Helle Skaarups fortælling om sit liv med Peter Bastian. Helle er forstander på Løgumkloster Refugium. ”Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab med Peter”, siger Helle Skaarup. Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer vi omkring meget mellem jord og himmel.
Saksild og Nølev sogne | Saksild Kirke, Dyngbyvej 5, 8300 Odder - Danmark